Cercador


CET MAP - Fundació MAP

Fundació Privada MAP
Àmbit: Catalunya

CET MAP
Polígon industrial Els Pintors, c/ Dalí 6-8 - 17500 Ripoll (Ripollès) - Girona
Enric Pérez 972703104 972700702 enric.perez@fundaciomap.com
www.fundaciomap.com


Treballs a jardins, boscos, finques, lleres de rius, rutes i senders: Treballs generals de jardineria. Instal·lació i manteniment de sistemes de reg. Disseny de jardins i projectes de paisatgisme. Poda d’arbres i arbusts, retall de tanques. Tractaments fitosanitaris en arbrat i contra males herbes. Treballs silvícoles. Estassades de sotabosc, primeres aclarides, tala d’arbrat, neteja de lleres. Neteges de franges de seguretat sota línies elèctriques, urbanitzacions o parcel·les. Senyalització, manteniment i condicionament de camins, rutes i vies verdes. Instal·lació de tanques i mobiliari urbà. Obra pública: obertura de camins, pistes forestals, senyalització viària, tanques de protecció. 11 Brigades. 40 Professionals. 12 Camions. 2 Vehicles tot terreny. 1 Camió grua. 1 Plataforma elevadora. 170 Màquines


CET Fundació Privada Mercè Pla

Fundació Privada Mercè Pla
Àmbit: Comarcal

Fundació Privada Mercè Pla
CTRA. TORTOSA-L’ALDEA, KM 7 - 43897 Campedró (Tortosa) (Baix Ebre) - Tarragona
Laura Beltran Descarrega 977 59 74 80 lbeltran@fmp.cat
www.fmp.cat


Neteja de tot tipus d'espais interiors (oficines, comunitats de veïns, hostaleria...) amb productes de primera qualitat, buidat de papereres, escomprat o mopejat i fregat amb cura.Fundació Privada Gaspar de Portolà

Fundació Privada Gaspar de Portolà
Àmbit: Internacional

Fundació Privada Gaspar de Portolà
Carrer els Telers de Roda s/n - 08690 Santa Coloma de Cervellò (Baix Llobregat) - Barcelona
Eva Reixach 93.652.62.20 93.630.19.97 fundacion@gportola.com
www.gportola.com


Oferim servei de neteja (postobra i manteniment) de: edificis, pàrkings, naus industrials i oficines.
Productes i Serveis