CET Topromi


Fundació Topromi, Fundació Taller Ocupacional Promoció de Minusvàlids, Fundació Privada
Àmbit: Catalunya

Topromi
A. Manel Carrasco i Formiguera, 14 - 43110 La Canonja (Tarragonès) - Tarragona
M. Paz Baena Rodríguez 977548286 - 977547302 --------- mpbaena@topromi.com
www.topromi.com


Arts gràfiques, disseny, publicitat i imatge
Centre Especial de Treball que realitza tasques de disseny, impressió i enquadernació industrial i artesanal .

Tractaments documentals
Servei de digitalització de documents, llibres, llegats,....

Manufactures, manipulats i envasats
La Fundació Topromi realitza tot tipus de manipulats i envasats amb sistema de retractilat.
Artesania
Desenvolupem tot tipus de papereria artesanal personalitzada destinada a regals d'empresa, detalls de comunió, casament,....


Productes i Serveis