Cercador


FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
Àmbit: Provincial

ASPROS
AVDA. MADRID 21 ALTELL 1ª - 25181 Lleida (Segrià) - Lleida
ENRIC HERRERA BRESCÓ 973 278 087 973 278 211 enric@aspros.cat
www.aspros.cat


Serveis de jardineria, paisatgisme, medi ambient i medi rural. Elaboració de projectes i realització de treballs de construcció de noves zones enjardinades, reconstrucció de zones abandonades, reforestació, manteniments de parcs, jardins i zones forestals: sega de gespes, reg, esporga, retallada de bardisses, tractaments fitosanitaris, adobaments, trasplantament d’arbres i arbusts, entre d’altres. PARCS I JARDINS Pol. Ind. Mecanova, C/ Ricard Calvet i Serra, 23 - Nau 5 - 25191 Lleida. Julián Sobrino - Tel. 973 21 02 03, email: parcsijardins@aspros.cat www.parcsijardins.catFUNDACIÓ GINESTA

FUNDACIÓ GINESTA
Àmbit: Estatal

INTERPAS
SERVEIS LABORALS: C/ Alarcón, 29-39 Pol. Ind. Monsolís - 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) - Barcelona
Laura Giménez Sanmartí 934627048 934627049 ginesta@fundacioginesta.cat
www.fundacioginesta.cat


Personal especialitzat. Preparació i manipulació d'embolcalls plàstics, retràctils i paper o cartró.ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA

Associació Sant Tomàs Parmo
Àmbit: Comarcal

TAC OSONA
Sot dels pradals 7 - 08500 Vic (Osona) - Barcelona
Josep Vila / Aina Ar 93 889 38 02 j.vila@tacosona.cat
www.tacosona.cat


Senyalització viària delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses pàrquings... col·locació de reductors de velocitat senyals, tanques i pilones. Instal·lació i manteniment de senyalització horitzontal i vertical. Neteja de grafits
Productes i Serveis