Cercador


Centre Especial de Treball Ciutat de Terrassa

Prodis – Prodiscapacitat Fundació Privada Terrassenca
Àmbit: Comarcal

Prodis
Plaça del Tint 6 - 08224 Terrassa (Vallès Occidental) - Barcelona
Jose Luis Sánchez 937311009 937832370 info@prodis.cat
www.prodis.cat


Gestió d’una Deixalleria local i d’una Deixalleria mòbil.CIPO, S.C.C.L.

CIPO, S.C.C.L.
Àmbit: Comarcal


Carrer Himàlaia, 41-57 - 08207 Sabadell (Vallès Occidental) - Barcelona
Xavier Martínez Biosca 93 723 35 99 93 723 44 37 cipodir@cipo.cat
www.cipo.cat


Destrucció de documents, tractament individualitzat: en cas necessari, un assessor us visitarà i us farà una proposta de treball personalitzada, elaboració d'un contracte de servei amb el detall de tots els serveis de destrucció de documents que es prestaran, desplaçament del nostre personal, degudament uniformat i identificat, a les vostres instal·lacions, possibilitat de contractar contenidors tancats i precintats per poder dipositar la vostra documentació destruida, i que garanteixen la seva custòdia i confidencialitat, recollida periòdica dels documents destruits (segons s'estableixi en el Contracte de Servei) i triturat en el vostre propi recinte o en la nostra empresa. Confidencialitat assegurada, procés de destrucció de documents segons la norma DIN/CEN 32757, presència, en el procés de destrucció, de qualsevol persona designada pel client, compromís amb el Medi Ambient. CIPO SCCL transporta les partícules obtingudes dels vostres documents destruits per al seu reciclatge, lliurament del Certificat de Destrucció tal i com marca la Llei Orgànica 15/199 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Centre Especial de Treball Femarec

FEMAREC SCCL
Àmbit: Estatal

Femarec
c/ Maresme 59-61 - 08019 Barcelona (Barcelonès) - barcelona
Ester Miguel 933036500 933036501 rree@femarec.cat
www.femarec.cat


GESTIÓ DE RESIDUS I RECOLLIDA SELECTIVA Servei homologat per l’Ajuntament de Barcelona que t’ofereix la possibilitat de gestionar tots els teus residus a través de nosaltres, inclosos els especials.
Productes i Serveis