Cercador


CIPO, S.C.C.L.

CIPO, S.C.C.L.
Àmbit: Comarcal


Carrer Himàlaia, 41-57 - 08207 Sabadell (Vallès Occidental) - Barcelona
Xavier Martínez Biosca 93 723 35 99 93 723 44 37 cipodir@cipo.cat
www.cipo.cat


Serveis de Medi Natural: manteniment del Parc Fluvial del Riu Ripoll i del Rodal de Sabadell on realitzem les següents tasques: neteja d'abocadors incontrolats, treballs de motoserra i desbrossades, manteniment de les xarxes de reg, col·locació de senyalitzacions, manteniment de franges de seguretat, plantacions escolars i/o populars, manteniment de xarxes de camins, manteniment de parcs periurbans, itineraris, àrees de lleure i hortes, recuperació i condicionament de fonts, construcció de diferents elements de fusta (baranes, passarel·les, compostadors, etc). Servei de Jardineria: manteniment i conservació de gespa esportiva, manteniment d'elements de mobiliari de parcs urbans, manteniment de jardineria en espais verds públics, manteniment de jardineria a jardins particulars, manteniment de jardineria per a empreses, poda d'arbrat viari i singular , obra nova de jardineria i instal·lacions de jardineria, projectes de jardineria, disseny de jardins, construcció de jardins, reformes de jardins, recuperació de talussos, instal·lació de cobertes vegetals extensives i intensives, instal·lació de pantalles vegetals, instal·lació de sistemes de reg, creació i manteniment d'horts escolars i particulars, disseny i plantació d'horts, manteniment, ajudes puntuals i assessorament.Mas Albornà

Fundació Privada Mas Albornà
Àmbit: Alt Penedès

Mas Albornà
Plaça de la Verema, 1 - 08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) - Barcelona
Xavier Font 902191104 938181352 xavier.font@masalborna.org
www.masalborna.org


Pintura viària i senyalització de carrers, aparcaments, polígons. Pintura industrial d'equipaments i senyalèctica. Comptem amb maquinària pròpia


Centre Especial de Treball Tramuntana

Consell Comarcal del Baix Empordà-Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana
Àmbit: Comarcal

Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntan
Paratge de la Faneia s/n - 17200 Palafrugell (Baix Empordà) - Girona
Pere Cañigueral 972305629 972306623 centretramuntana@baixemporda.cat
www.centretramuntana.cat


Recuperació de residus, ferro i cautxú.
Productes i Serveis