ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA


Associació Sant Tomàs Parmo
Àmbit: Comarcal

TAC OSONA
Sot dels pradals 7 - 08500 Vic (Osona) - Barcelona
Josep Vila / Aina Ar 93 889 38 02 j.vila@tacosona.cat
www.tacosona.cat

Taller d’artesania Sant Tomàs: www.fetamasanttomas.blogspot.com. Enclavaments laborals. Suport a la brigada municipal de manteniment.


Cuina industrial
Cuina industrial per col·lectivitats: Gestió de cuines externes, servei de cuina central per institucions, escoles, llars d’infants, centres de dia, empreses...

Distribució de correspondència

Instal·lacions, manteniment i pintura
Instal·lacions, manteniment i pintura, feines varies de paleta, fusteria, feines especials, neteja d’embornals, feines en horaris especials.

Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals

Manufactures, manipulats i envasats
Manufactures, manipulats i envasats. Taller extern en processos de muntatge en cadena, termoenvasats i retràctil ,assemblatges, promocions, mailings, encartaments, plegats

Mudances i transport

Muntatges industrials

Neteja i manteniment d’edificis i locals

Objectes de regal
Podeu escollir diferents regals dins el nostre ampli repertori, si no, tenim idees o podem ajudar-vos a desenvolupar les vostres. Ens adaptem a les vostres necessitats. Per veure'n més visteu el nostre blog: http://fetamasanttomas.blogspot.com.es/
Senyalització viària
Senyalització viària delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses pàrquings... col·locació de reductors de velocitat senyals, tanques i pilones. Instal·lació i manteniment de senyalització horitzontal i vertical. Neteja de grafits

Serveis de consergeria i recepció

Muntatge i manteniment de mobiliari urbà i parcs infantils

Alimentació i càtering
Servei de càtering per esdenivents, escoles, inauguracions, graduacions i celebracions etc. A la cuina de sant Tomàs cuinem per vosaltres

Artesania
Podeu escollir diferents regals dins el nostre ampli repertori, si no, tenim idees o podem ajudar-vos a desenvolupar les vostres. Ens adaptem a les vostres necessitats. Per veure'n més visiteu el nostre blog http://fetamasanttomas.blogspot.com.es/

Productes i Serveis