FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS


FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
Àmbit: Provincial

ASPROS
AVDA. MADRID 21 ALTELL 1ª - 25181 Lleida (Segrià) - Lleida
ENRIC HERRERA BRESCÓ 973 278 087 973 278 211 enric@aspros.cat
www.aspros.cat


Artesania
Taller artesanal que té com a objectiu treballar i potenciar la creativitat de les persones amb discapacitat, a partir de materials reutilitzats. Aconseguint diversos propòsits i objectius: estimular l’esperit creatiu, aportar una extensa varietat de productes artesanals exquisits i exclusius al mercat i recolzar la sostenibilitat mitjançant l’elaboració dels regals amb materials reciclats. Una particularitat important dels productes artesanals d’asprosArt és que el regal es pot personalitzar, adaptar i diferenciar segons les necessitats, preferències i gustos de cada client. Es treballa perquè el resultat final tingui originalitat i alhora sigui el reclam que cadascú cerca. AsprosArt Pol. Industrial el Segre, Parcel·la 109, C/ Josep Baró i Travé - 25191 Lleida Carme Villafranca – Tel. 973 183 617 Fax 973 183 103 carme@asprosart.cat www.asprosart.cat
Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals
Serveis de jardineria, paisatgisme, medi ambient i medi rural. Elaboració de projectes i realització de treballs de construcció de noves zones enjardinades, reconstrucció de zones abandonades, reforestació, manteniments de parcs, jardins i zones forestals: sega de gespes, reg, esporga, retallada de bardisses, tractaments fitosanitaris, adobaments, trasplantament d’arbres i arbusts, entre d’altres. PARCS I JARDINS Pol. Ind. Mecanova, C/ Ricard Calvet i Serra, 23 - Nau 5 - 25191 Lleida. Julián Sobrino - Tel. 973 21 02 03, email: parcsijardins@aspros.cat www.parcsijardins.cat

Manufactures, manipulats i envasats
Manipulats industrials i artesans de tot tipus de productes. Oferim diferents tipus de serveis: estotjats, retractilats, enfaixats, embossats, lots, muntatges de caixes expositores, encolats, grapats, ensobrats i embossats, muntatge de kits, soldadores contínues, engalzats de peces de plàstic, entre altres. A més, oferim serveis auxiliars a editorials i a empreses d’enquadernació. Ctra. Torres de Segre, S/N - 25173 Sudanell - Lleida Dolors Mascó - Tel. 973 258 188, Fax 973 258 154, email: casanostra@aspros.cat www.aspros.cat

Emmagatzematge i control d’estocs
Servilògic és un servei que posa a disposició dels petits productors tota la logística necessària que els permeti créixer sense necessitat d’assumir despeses fixes. Així per exemple, se’ls ofereix els serveis d’emmagatzematge, manipulats, repartiment i distribució. La idea de Servilògic és donar la possibilitat d’externalitzar serveis, per reduir-ne el cost que queda ajustat a les necessitats de cada moment productiu. L’objectiu és reduir costos, optimitzar l’espai, treure el màxim profit al capital i racionalitzar l’estoc . Ctra. Torres de Segre, S/N - 25173 Sudanell - Lleida Sergi Satorres - Tel. 973 258 188, Fax 973 258 154, email: sergi@servilogic.cat www.servilogic.cat

Destrucció certificada de documentació
Outsourcing documental. Servei de digitalització, custodia i destrucció documental. Oferim suport avançat per custodiar i gestionar els fons documentals d’empreses, entitats o institucions de l’àmbit públic i privat. Comptem amb un software avançat que permet al client consultar online tots els arxius que custodiem a les nostres instal·lacions. Oferim solucions personalitzades segons quina sigui la necessitat del client, des de la recollida de la seva documentació a l’ordenació i classificació, la digitalització i l’arxiu online o la destrucció, sempre amb la garantia de confidencialitat. Ctra. Torres de Segre, S/N - 25173 Sudanell - Lleida Maria Serrano - Tel. 973 258 188, Fax 973 258 154, mariaserrano@aspros.cat www.tecnosolucions.cat
Tractaments documentals
Realitzem treballs de custòdia, digitalització, destrucció confidencial, comandes periòdiques de documentació, etc. Els nostres serveis poden ser sol•licitants per empreses públiques, privades i per qualsevol particular. Estem en constant evolució amb un programa propi, desenvolupat i evolucionat específicament per a la gestió de documentació, que ens permet adaptar-nos amb senzillesa i rapidesa a les necessitats operatives del client. El tractament documental de la informació a desenvolupar sempre s'analitza minuciosament entre els tècnics de Tecnosolucions i el client, salvaguardant el màxim possible la identitat d'origen.


Productes i Serveis