Enei


Fundación Intress para la Integración_ CET
Àmbit: Autonòmic

Fundación Intress CET
Travessera de les Corts, 37 Bº - 08028 Barcelona (Barcelonès) - Barcelona
Daniel Sánchez Rodríguez 934496009 934488973 daniel.sanchez@fundacionintress.org
www.fundacionintress.org


Distribució de correspondència
Tasques de distribució, de cartells, tríptics, correspondència ...

Embalatges

Manufactures, manipulats i envasats

Neteja i manteniment d’edificis i locals
Neteja de manteniment general d’oficines, escoles, comunitats de veïns, clíniques, residències, etc. Neteja especialitzada periòdica o puntual de vidres, tractament de terres, finals d’obra.
Serveis de consergeria i recepció


Productes i Serveis