Centre Especial de Treball Tramuntana


Consell Comarcal del Baix Empordà-Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana
Àmbit: Comarcal

Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntan
Paratge de la Faneia s/n - 17200 Palafrugell (Baix Empordà) - Girona
Pere Cañigueral 972305629 972306623 centretramuntana@baixemporda.cat
www.centretramuntana.cat

Venda directa al viver. De dilluns a divendres de 8 a 17h. Venda directa d’objectes de regal: Mercat setmanal de Palamós: Dimarts al matí Mercat setmanal de Sant Feliu de Guíxols: Dimecres al matí Mercat setmanal de Palafrugell: Dijous al matí.


Instal·lacions, manteniment i pintura
Pintura d’espais interiors i exteriors, reparació de mobiliari urbà.

Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals
Jardineria+activitats forestals: servei per ajuntaments, empreses i particulars. Tractaments fitosanitaris, poda, desbrossament, instal·lació de reg, treballs forestals, eliminació de flora invasiva. Vivers, Gardens: venda a particular i a professional. Arbustiva, palmàcia, aromàtica, medicinal, conífera, arbres fruiters, entapitzant. Plantes en règim de lloguer per esdeveniments.

Manufactures, manipulats i envasats
Etiquetats, retractilats, control de qualitat, muntatge de peces i conjunts industrials, muntatge d’expositors.

Objectes de regal
Bosses personalitzades, articles scrapbook, complements, clauers, articles feltre. S’accepten encàrrecs per festes, casaments, etc.

Reciclatge, recollida i recuperació
Recuperació de residus, ferro i cautxú.

Senyalització viària
Pintura vial i senyalització vertical, instal·lació de senyals, baranes, postes i cartells.


Productes i Serveis