Centre de Jardineria L'Heura


Centre de Jardineria L'Heura
Àmbit: Comarcal

Centre de Jardineria L'Heura
Crta. Sabadell-Matadepera km 6,4 - 08227 Terrassa (Vallès Occidental) - Barcelona
Sonia Sala 937350220 937300117 heura@heura-cet.cat
www.heura-cet.cat


Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals
Jardineria publica i/o privada. Activitats mediambientals

Productes i Serveis