Barcelona Equip de Serveis


Fundació Privada Asproseat Empresa i Treball
Àmbit: Catalunya

Barcelona Equip de Serveis
c/ Dolors Aleu 27-33 - 08908 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelonès) - Barcelona
Monica Fontanet 932236391 932234226 asproseat@asproseat.org
www.asproseat.org


Embalatges

Emmagatzematge i control d’estocs

Instal·lacions, manteniment i pintura

Jardineria, vivers, "gardens" i activitats forestals

Manufactures, manipulats i envasats
Envasats: Sala blanca, Encelofanat, Retractilat i embossat, Termoconformat, Alta freqüència, Blíster, Flow pack.

Manipulats complementaris i manipulació postal.

Muntatges electrònics

Muntatges industrials

Neteja i manteniment d’edificis i locals

Reciclatge, recollida i recuperació
Recollida d'oli vegetal usat

Serveis de consergeria i recepció
Contact center, Recepció, emissió i BPO

Tractaments documentals

Comerç
Som fabricatns de dos líneas de il.luminació tant d'interior com exterior.

Serveis a les empreses
Sala blanca d'envassat de productes de cosmètica


Productes i Serveis