Cercador


AIS, Ayuda a la infancia sin recursos

AIS, Ayuda a la infancia sin recursos
Àmbit: Autonòmic

AIS
08023 - C/ Bertrán 95 2ºB Barcelona (Barcelonès) - Barcelona
Lourdes Arqués 654 24 41 05 info@aisayuda.org
www.aisayuda.com


Llibre de cuina, 100 receptes de cuina il.lustrades per 100 persones amb discapacitat. El 28 d’octubre a les 21h presentem a la premsa a la sala Luz de Gas de Barcelona el 2º volum de la col.lecció solidaria. Adjunto fotos del 1º volum i del 2º volum. Del 1º volum hem venut 30.000 llibres.


FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
Àmbit: Provincial

ASPROS
AVDA. MADRID 21 ALTELL 1ª - 25181 Lleida (Segrià) - Lleida
ENRIC HERRERA BRESCÓ 973 278 087 973 278 211 enric@aspros.cat
www.aspros.cat


Servilògic és un servei que posa a disposició dels petits productors tota la logística necessària que els permeti créixer sense necessitat d’assumir despeses fixes. Així per exemple, se’ls ofereix els serveis d’emmagatzematge, manipulats, repartiment i distribució. La idea de Servilògic és donar la possibilitat d’externalitzar serveis, per reduir-ne el cost que queda ajustat a les necessitats de cada moment productiu. L’objectiu és reduir costos, optimitzar l’espai, treure el màxim profit al capital i racionalitzar l’estoc . Ctra. Torres de Segre, S/N - 25173 Sudanell - Lleida Sergi Satorres - Tel. 973 258 188, Fax 973 258 154, email: sergi@servilogic.cat www.servilogic.catCET MAP - Fundació MAP

Fundació Privada MAP
Àmbit: Catalunya

CET MAP
Polígon industrial Els Pintors, c/ Dalí 6-8 - 17500 Ripoll (Ripollès) - Girona
Enric Pérez 972703104 972700702 enric.perez@fundaciomap.com
www.fundaciomap.com


Treballs a jardins, boscos, finques, lleres de rius, rutes i senders: Treballs generals de jardineria. Instal·lació i manteniment de sistemes de reg. Disseny de jardins i projectes de paisatgisme. Poda d’arbres i arbusts, retall de tanques. Tractaments fitosanitaris en arbrat i contra males herbes. Treballs silvícoles. Estassades de sotabosc, primeres aclarides, tala d’arbrat, neteja de lleres. Neteges de franges de seguretat sota línies elèctriques, urbanitzacions o parcel·les. Senyalització, manteniment i condicionament de camins, rutes i vies verdes. Instal·lació de tanques i mobiliari urbà. Obra pública: obertura de camins, pistes forestals, senyalització viària, tanques de protecció. 11 Brigades. 40 Professionals. 12 Camions. 2 Vehicles tot terreny. 1 Camió grua. 1 Plataforma elevadora. 170 MàquinesProductes i Serveis