Cercador


Enei

Fundación Intress para la Integración_ CET
Àmbit: Autonòmic

Fundación Intress CET
Travessera de les Corts, 37 Bº - 08028 Barcelona (Barcelonès) - Barcelona
Daniel Sánchez Rodríguez 934496009 934488973 daniel.sanchez@fundacionintress.org
www.fundacionintress.org


Neteja de manteniment general d’oficines, escoles, comunitats de veïns, clíniques, residències, etc. Neteja especialitzada periòdica o puntual de vidres, tractament de terres, finals d’obra.


CET MAP - Fundació MAP

Fundació Privada MAP
Àmbit: Catalunya

CET MAP
Polígon industrial Els Pintors, c/ Dalí 6-8 - 17500 Ripoll (Ripollès) - Girona
Enric Pérez 972703104 972700702 enric.perez@fundaciomap.com
www.fundaciomap.com


Un equip professional amb la maquinària i la tecnologia per fer les millors neteges, fins i tot en altura Neteges periòdiques. Neteges intensives i puntuals. Neteges d’obres i primera ocupació. Neteges en altura (vidres o façanes). Neteges de comunitats de veïns i espais comuns. Especialistes en neteja d’oficines i tallers


BOTIGA FRIENDS SL

FUNDACIO FRIENDS –FP
Àmbit: Barcelona

BOTIGA FRIENDS
C/ Balmes, 66 - 08007 Barcelona (Barcelonès) - Barcelona
Gemma Mingot 932725867 932725867 botigafriends@yahoo.es
www.facebook.com/pages/Botiga-Friends


Objectes de regal (bijuteria...)
Productes i Serveis