Qui som


L'aparador

Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya.


http://aparador.dincat.cat permet accedir als productes i serveis dels centres especials de treball i altres entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Els centres especials de treball (CET) són espais de treball (empreses), sense ànim de lucre i dins d’associacions, fundacions o cooperatives, on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes persones, tot i la dificultat d’accedir al mercat laboral ordinari, tenen una elevada motivació i il·lusió per la seva feina.


Compres responsables

Bugaderia, impressió, regals d’empresa, confecció, càtering, senyalització, jardineria, neteges, ... siguin quins siguin els serveis que necessita la teva empresa, els pots trobar a aquí.


Avantatges

Els productes i serveis fets pels CET tenen com a característiques:

Elevada professionalitat.
Cura pels detalls.
Gran vocació de servei.
Amb un elevat valor social.

La compra o contractació als CET es considera una mesura alternativa per al compliment de la LISMI (Llei d'Integració Social dels Minusvàlids 13/1982, de 7 d’abril). Són la solució ideal per a la teva empresa.


CETS

Els centres especials de treball (CET) són espais de treball (empreses), sense ànim de lucre i dins d’associacions, fundacions o cooperatives, on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes persones, tot i la dificultat d’accedir al mercat laboral ordinari, tenen una elevada.

Els CET permeten accedir al mercat de treball persones que, altrament, tindrien molt difícil tenir una feina fins l’empresa normalitzada. Els CET de DINCAT donen feina a més de 6.000 persones amb discapacitat intel·lectual.


Productes i Serveis