Cercador


ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA

Associació Sant Tomàs Parmo
Àmbit: Comarcal

TAC OSONA
Sot dels pradals 7 - 08500 Vic (Osona) - Barcelona
Josep Vila / Aina Ar 93 889 38 02 j.vila@tacosona.cat
www.tacosona.cat


Senyalització viària delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses pàrquings... col·locació de reductors de velocitat senyals, tanques i pilones. Instal·lació i manteniment de senyalització horitzontal i vertical. Neteja de grafitsFUNDACIÓ PRIVADA ASPROS

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
Àmbit: Provincial

ASPROS
AVDA. MADRID 21 ALTELL 1ª - 25181 Lleida (Segrià) - Lleida
ENRIC HERRERA BRESCÓ 973 278 087 973 278 211 enric@aspros.cat
www.aspros.cat


Realitzem treballs de custòdia, digitalització, destrucció confidencial, comandes periòdiques de documentació, etc. Els nostres serveis poden ser sol•licitants per empreses públiques, privades i per qualsevol particular. Estem en constant evolució amb un programa propi, desenvolupat i evolucionat específicament per a la gestió de documentació, que ens permet adaptar-nos amb senzillesa i rapidesa a les necessitats operatives del client. El tractament documental de la informació a desenvolupar sempre s'analitza minuciosament entre els tècnics de Tecnosolucions i el client, salvaguardant el màxim possible la identitat d'origen.CIPO, S.C.C.L.

CIPO, S.C.C.L.
Àmbit: Comarcal


Carrer Himàlaia, 41-57 - 08207 Sabadell (Vallès Occidental) - Barcelona
Xavier Martínez Biosca 93 723 35 99 93 723 44 37 cipodir@cipo.cat
www.cipo.cat


Serveis de Medi Natural: manteniment del Parc Fluvial del Riu Ripoll i del Rodal de Sabadell on realitzem les següents tasques: neteja d'abocadors incontrolats, treballs de motoserra i desbrossades, manteniment de les xarxes de reg, col·locació de senyalitzacions, manteniment de franges de seguretat, plantacions escolars i/o populars, manteniment de xarxes de camins, manteniment de parcs periurbans, itineraris, àrees de lleure i hortes, recuperació i condicionament de fonts, construcció de diferents elements de fusta (baranes, passarel·les, compostadors, etc). Servei de Jardineria: manteniment i conservació de gespa esportiva, manteniment d'elements de mobiliari de parcs urbans, manteniment de jardineria en espais verds públics, manteniment de jardineria a jardins particulars, manteniment de jardineria per a empreses, poda d'arbrat viari i singular , obra nova de jardineria i instal·lacions de jardineria, projectes de jardineria, disseny de jardins, construcció de jardins, reformes de jardins, recuperació de talussos, instal·lació de cobertes vegetals extensives i intensives, instal·lació de pantalles vegetals, instal·lació de sistemes de reg, creació i manteniment d'horts escolars i particulars, disseny i plantació d'horts, manteniment, ajudes puntuals i assessorament.
Productes i Serveis